Construction Technology

施工工藝

隔板預制

隔板預制

隔板預制

1585968346431607.jpg

 藏林芝市三級糧食儲備庫項目,綁扎成型的隔板鋼筋,因西藏氣候原因,工人正在一邊澆筑隔板混凝土一邊覆蓋薄膜(圖左)。


1585968347275901.jpg


1585968347410600.jpg


1585968347253641.jpg


1585968347156498.jpg